OERZingen (stembevrijding)

OERZingen: voluit en vrij.  Zingen zoals het van oorsprong in je natuurlijke zijn besloten ligt.  Het schept vreugde en vrijheid zowel tijdens het zingen als in het leven. OERZingen bij Webweefster geeft ondersteuning aan je persoonlijke ontwikkeling. Het brengt je bij je zielskracht.

“When you speak, it’s just words.
But when you sing,
you open up your soul
and let who you really are
shine through.”

citaat uit een film.

Stembevrijder®
Stembevrijding is ontwikkeld door Jan Kortie. Webweefster heeft de opleiding tot stembevrijder® met goed gevolg afgerond. Het OERzingen vanuit je ziel gaat over het ervaren van gemak en vrijheid in je leven. Zingen is een weg naar verbinding, kracht en het weefwerk dat je voedt in je ziel. Dit proces gaat niet over het ontkennen van het ongemak, kwetsbaarheid of pijn, maar om je ermee te verbinden en het in te brengen in je stem.

Individuele sessies OERzingen
In een sessie van 1 uur wordt het stemgeven langzaam opgebouwd. Voor stembevrijding is het niet nodig om te kunnen zingen. Ook is het niet nodig om te streven naar ‘perfecte’ tonen of harmonie. Er wordt gezongen wat er van binnen in ons leeft, in je ziel. Dit kunnen klanken zijn, woorden of enkele zinnen. Kernwoord hierbij is PLEZIER!

OERZingen helpt bij bij thema’s als acceptatie, verlieservaring, burn-out of vergeving.

Neem contact op met Webweefster voor workshop stembevrijding voor groepen vanaf 4 personen. (christianne@webweefster.nl)