Training Rituelen binnen Social Work

Home  >>  Training Rituelen binnen Social Work

Rituelen zijn betekenisvolle handelingen. Rituelen hoeven niet altijd groot of meeslepend te zijn. Een kaars aansteken voor een zieke, een brief schrijven en verbranden om verdriet los te laten, een lied zingen bij een feest zijn voorbeelden van rituelen.
Binnen sociaal werk is het gesprek de meest voorkomende vorm van begeleiding. In een aantal gevallen is het goed om het gesprek te laten stilvallen en ruimte te bieden aan rituelen. Met betekenisvolle handelingen kun je voorbij het ‘denken’ gaan en het gevoel betrekken. Dit heeft heeft op langere termijn meer effect op de hulpverlening.

De training van Webweefster bestaat uit 3 bijeenkomsten van een dagdeel. Het programma omvat zowel kennisoverdracht, zelf rituelen ervaren als oefenen in de praktijk. Er wordt ingegaan op de randvoorwaardes, indicatie en contra-indicatie voor gebruik van rituelen binnen sociaal werk. Na de training kunnen begeleiders rituelen op integere en passende wijze integreren in hun praktijk.

Het is mogelijk om deze training op locatie te laten plaatsvinden. Organisaties zoals Hogescholen, wijkteams, welzijnsorganisaties en andere sociaal werk-instellingen kunnen hiervoor contact opnemen met Webweefster.