Visie en Missie

Home  >>  Visie en Missie

Webweefster  (opgericht 2007) brengt zingeving en maatschappelijk werk bij elkaar. Webweefster inspireert maatschappelijk werkers om zingeving te verweven in hun werk. Met trainingen, cursussen en supervisie worden consulenten, sociaal werkers en begeleiders uitgedaagd om naar de gehele mens te kijken. Door een web van voedende verbindingen te weven worden mensen die dat nodig hebben in hun kracht herstelt.
Het aanbieden van webweefster-technieken rond zingeving werkt bij mensen die (levens)vragen hebben, waarop geen antwoorden te vinden zijn. En bij mensen waarbij gesprekstechnieken onvoldoende resultaat oplevert. Via zingeving kun je nieuwe betekenissen geven aan de ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Webweefster werkt rond thema’s zoals: empowerment, sociaal isolement, depressie, burn-out, spiritueel zoekende, werkzoekende, acceptatie chronische beperking of ziekte, rouw en verliesverwerking.

Webweefster begeleidt daarnaast mensen individueel in hun persoonlijke ontwikkeling middels oerzingen (stembevrijding). Oerzingen is zingen vanuit je eigen natuur, vanuit je ziel. Zingen met vreugde en gemak zoals de natuur met gemak groeit en bloeit.
Tevens geeft Webweefster groepsbijeenkomsten voor vrouwen ‘Wiegen in het vrouwenweb’. Een avond om het dagelijkse even achter te laten en tijd te geven aan verbinding met jezelf in de aanwezigheid van zachte vrouwelijke energie. Wiegen met de wijsheid van vrouwelijke aanwezigheid (‘Presence’). Met oerzingen, beeldende technieken, dansen, mediteren en vooral veel plezier maken en ont-moeten.