OERZingen (stembevrijding)

Home  >>  OERZingen (stembevrijding)

OERZingen: voluit en vrij.  Zingen zoals het van oorsprong in je DNA verankert ligt; zoals de natuur het bedoeld heeft. Dat schept vreugde en vrijheid zowel tijdens het zingen als in het leven. OERZingen helpt je in je persoonlijke ontwikkeling. Het brengt je bij je zielskracht.

“When you speak, it’s just words.
But when you sing,
you open up your soul
and let who you really are
shine through.”

citaat uit een film.

Stembevrijding gaat over het ervaren van gemak en vrijheid in je leven. Via zingen gaan we op zoek naar verbinding, kracht en het weefwerk dat je voedt in je ziel. Dit proces gaat niet over het ontkennen van het ongemak, kwetsbaarheid of pijn, maar om je ermee te verbinden en het in te brengen in het zingen.

In een sessie wordt dit langzaam opgebouwd. Voor stembevrijding is het niet nodig om te kunnen zingen. Ook is het niet nodig om te streven naar ‘perfecte’ tonen of harmonie. Er wordt gezongen wat er van binnen in ons leeft, in je ziel. Dit kunnen klanken zijn, woorden of enkele zinnen.

OERZingen helpt bij bij thema’s als acceptatie, verlieservaring, burn-out of vergeving.