Training Weefkracht

In maatschappelijk werk is de centrale waarde dat je ondersteunt bij het tot zijn recht komen van een burger in de maatschappij. Maar wat is de verhouding tussen professional en cliënt? In deze training wordt er gewerkt aan de houding van professional naar de cliënt. Hoe kun je een relatie opbouwen (weven) waarin de cliënt in zijn kracht komt en de voedende werking van zijn netwerk ervaart (met of zonder professionals) of opbouwd. Ieder mens is heel krachtig. Zelfs in hulpbehoevende situaties. Het doel van deze training is om de mens (professional of cliënt) in zijn of haar waarde te zien en te laten ervaren. Gelijkwaardig contact van mens tot mens. Het kernwoord is samen.

Webweefster werkt hierin samen met evaringsdeskundigen.

Minimaal 2 dagdelen.