Webweefster

Webweefster is een éénvrouwsbedrijf voor training en begeleiding op het snijvlak van maatschappelijk werk en zingeving.

Jij bent krachtig!
Ieder mens is krachtig. Maar soms maken omstandigheden, beperking of een beperkte zienswijze dat deze kracht niet meer voelbaar is. De verbinding met je eigen stevigheid of de verbinding met je voedende omgeving is dan tijdelijk verbroken.
Webweefster wil deze verbinding herstellen. Met zachte, vriendelijke weeftechnieken brengt ze je weer in contact met wat werkelijk zin geeft aan je leven. Daarvoor traint ze hulpverleners om zingeving te integreren in hun dagelijkse praktijk en begeleidt ze groepen en cliënten om weer in hun eigen kracht te staan midden in de maatschappij.

Zingeving en maatschappelijk werk
Webweefster (opgericht 2007) brengt zingeving en maatschappelijk werk bij elkaar. Webweefster inspireert maatschappelijk werkers om zingeving te verweven in hun werk. Met trainingen, cursussen en supervisie worden consulenten, sociaal werkers en begeleiders uitgedaagd om naar de gehele mens te kijken. Door een web van voedende verbindingen te weven worden mensen die dat nodig hebben in hun kracht herstelt.

Levensvragen
Het trainen van sociaal werkers en begeleider in de webweefster-technieken rond zingeving is behulpzaam bij mensen die (levens)vragen hebben, waarop geen antwoorden te vinden zijn. Het is behulpzaam bij mensen waarbij gesprekstechnieken onvoldoende resultaat oplevert. Via zingeving kun je nieuwe betekenissen geven aan de ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Webweefster werkt rond thema’s zoals: empowerment, sociaal isolement, depressie, burn-out, spiritueel zoekende, werkzoekende, acceptatie chronische beperking of ziekte, rouw en verliesverwerking. Webweefster is niet gebonden aan een bepaalde  levensbeschouwelijke stroming.

Oerzingen
Webweefster begeleidt mensen individueel. In de begeleiding worden verschillende technieken ingezet om te groeien in de persoonlijke ontwikkeling. Eén hiervan is oerzingen (stembevrijding). Oerzingen is zingen vanuit je eigen natuur, vanuit je ziel. Zingen met vreugde en gemak zoals de natuur met gemak groeit en bloeit.

Wiegen in het vrouwenweb
Tevens geeft Webweefster groepsbijeenkomsten voor vrouwen ‘Wiegen in het vrouwenweb’. Een avond om het dagelijkse even achter te laten en tijd te geven aan verbinding met jezelf in de aanwezigheid van zachte vrouwelijke energie. Dit brengt je bij kracht, vreugde en inzicht. Wiegen met de wijsheid van vrouwelijke aanwezigheid (‘Presence’) laat je de verbinding met andere vrouwen weer ervaren. Met oerzingen, beeldende technieken, dansen, mediteren en vooral veel plezier maken en ont-moeten.